Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt på högst 3 500 kg):

Slutsiffra Inställelsemånad Inställelsetermin
1 januari november -mars
2 februari december-april
3 mars januari-maj
4 april februari-juni
5 juli maj-september
6 augusti juni-oktober
7 september juli-november
8 oktober augusti-december
9 november september-januari
0 december oktober-februari