Lätt lastbil

Besikta din lätta lastbil hos oss!

Lätta lastbilar besiktas första gången efter tre år och andra gången efter fem år. Därefter ska de besiktas varje år. Utgångspunkten för den första besiktningen är det datum när fordonet togs i bruk (det ser du på registreringsbeviset). Det är den sista siffran i registreringsnumret som avgör besiktningsperioden. Om ditt fordon inte genomgår en fullständig kontrollbesiktning inom sin besiktningsperiod beläggs det med körförbud automatiskt. Det får du meddelande om via brev.