Yrkesfordon

Till kategorin yrkesfordon räknas till exempel taxibilar. Men även uthyrningsbilar, övningsbilar, MC, utryckningsfordon inklusive släp, skolskjutsfordon och gengasbilar. För yrkesfordon med en totalvikt på max 3 500 kg ska den första besiktningen ske ett år efter det att de togs i bruk (det ser du på registreringsbeviset). Därefter ska besiktning ske en gång om året. Här är det slutsiffran i registreringsnumret som styr när besiktningen sker.